Mitä tarkoittaa Business Intelligence vuonna 2021?

Pian päättyvä vuosi on ollut täysi painajainen talousanalyytikoilla ja ennustajille. Ensin tuli musta joutsen eli Covid-19, josta oli kyllä puhuttu, mutta johon kukaan ei todella uskonut. Silti se tuli, ja sen jälkeen ei mikään ollut enää ennallaan. Sitten tulivat Covid-19:n seuraukset – yhteiskuntien sulkutoimet ja häränpyllyä heittävät talousluvut. Ainoa ennuste, joka on pitänyt tänä vuonna kutinsa, on tämä: kaikki muuttuu. Tällä hetkellä moni haluaisi ennustaa, että vuonna 2021 maailma palaa ennalleen, mutta kukaan ei uskalla sanoa miten se tapahtuu ja millä aikataululla.

Toki moni asia on tehostunut, ja mekin olemme täällä Mercuksen sivuilla kirjoittaneet paljon asioista, jotka ovat jopa paremmin kuin ennen: luonteva tapa tehdä etätöitä, mobiili projektinhallinta, innovaatiot ja kansainvälistymisen kehittyvät keinot. Mutta näistä valonpilkahduksista huolimatta talouden tärkeimmät mittarit, eli kylmät numerot, pitävät yritysten olon viluisena hyvin pitkään. Vai pitävätkö?

Talteka (Talotekninen teollisuus ja kauppa ry) ja Rakennusteollisuus RT ovat keränneet jäsenyrityksiltään pitkin vuotta tietoja liiketoiminnan näkymistä, ja vasta julkaistun yhteenvedon perusteella pahimmat uhkakuvat eivät näyttäisi alalla toteutuneen. Lähes 80 prosenttia talotekniikan vastaajista kokee koronan haitanneen liiketoimintaa jonkin verran, mutta kokonaisuus on kuitenkin pysynyt tasapainossa – osittain hyvä alkuvuoden ansiosta. Useimmat vastaajat kokivat, että suurin uhka liiketoiminnalle on edelleen suunniteltujen hankkeiden siirtyminen.

Kokonaisuutena kyselyn tuloksista voi lukea, että mitään ei ole vielä menetetty. Päinvastoin vastauksista voi päätellä, että kun siirtyneet hankkeet lopulta käynnistyvät, koko talotekniikka-alaa uhkaa ylikuumeneminen ja kilpailu työvoimasta, kun syntyneitä paineita lähdetään purkamaan. Kuinka sitten yrityksen tulisi varautua ensi vuoteen? Millaisilla työkaluilla ja osaamisella vuoden 2021 tarpeita voi lähteä ennustamaan?

Jutun alussa totesimme, kuinka vaikeaa ennustaminen on. Sitä se on aina, ja erityisen vaikeaa se on nyt. Mutta jotain on silti tehtävissä. Me kirjoitimme keväällä näin: ”Tulevaisuuden tärkein johtamisen työkalu tulee olemaan edistyksellinen Business Intelligence -järjestelmä, joka pystyy keräämään, luokittelemaan ja analysoimaan kaikkea saatavilla olevaa tietoa yrityksen asiakaskunnasta, ostokäyttäytymisestä, oman organisaation toiminnasta – mukaan lukien tuotekehitys, tuotanto, varastonhallinta ja myynnin prosessit, sekä tuottamaan näistä selkokielistä analytiikkaa ja raportoimaan kaikista päätöksentekoon liittyvistä indikaatioista aina kun niitä havaitaan.”

Ja viimeistään nyt on se hetki, kun Business Intelligence on otettava yrityksissä käyttöön täydellä voimalla. On kaivettava esiin kaikki se viisaus, kokemus ja näkemys, jota yrityksestä löytyy – ja ne työkalut, joiden avulla kokemuksesta tehdään toimintaa. Liioittelematta yhtään voimme sanoa, että kokonaisvaltaisena liiketoiminnan elinkaarityökaluna Broker Site Manager on perinpohjaisin ja näkemyksellisin Business Intelligence -työkalu, joka Pohjois-Euroopasta löytyy. Sen ohjausmenetelmät, joilla ennustetaan ja tunnistetaan tulevia asiakastarpeita ja niiden resursointia on otettava käyttöön nyt. Koska sanovatpa analyytikot mitä tahansa, niin vuosi 2021 tulee olemaan ennennäkemättömän kasvun vuosi. Kuka haluaa tulla mukaan?

Muuta luettavaa


2021