Projektipäällikkö käyttää tablettia ja projektinhallintajärjestelmää
Projektipäällikkö ja projektinhoitaja suunnittelevat projektin aikataulutusta

Liiketoiminnan elinkaari

Broker Site Manager

Broker Site Manager (BSM) -projektinhallinta- ja työnohjausjärjestelmä on rakennettu vastaamaan yrityksen toiminnan elinkaariajattelua. BSM on selaimella käytettävä pilvipalvelu, eli se on käyttöjärjestelmäriippumaton. Jos tarvitset toiminnanohjausjärjestelmäsi tueksi muita sovelluksia, suosittelemme tutustumista Broker Site Manageriin.

Alla on kuvattu yrityksen toiminnan elinkaaren keskeiset toiminnot, niin kuin me näemme ne.

Oman osaamisen hallinta

Yrityksen toiminnan edellytys on tunnistaa omat osaamisalueensa ja samalla löytää markkinoilla ne kohteet, jotka voivat tästä osaamisesta hyötyä. Lopullisena tavoitteena on yrityksen toiminnan jatkuvuuden turvaaminen yhä kiristyvässä kilpailussa.

Potentiaalin hallinta

Mistä liiketoiminnan potentiaali löytyy? Kun mahdollisuudet on tunnistettu, ne kirjataan Broker Site Manager -projektinohjausohjelmaan ja niiden rahallinen potentiaali arvioidaan. Tällä luodaan pohja määrätietoiselle ja suunnitelmalliselle myyntitoiminnalle.

Asiakkuuksien saavuttaminen ja hallinta

Tuleva asiakas saatava uskomaan yrityksen kykyyn täyttää asiakkaan tarpeet. Asiakas osoittaa olevansa valmis kokeilemaan yrityksen osaamisen tasoa lähettämällä tarjouspyynnön. Asiakkuuden saavuttamisen edellytys on tässä vaiheessa määrätietoinen myyntityö. Yritys ei vielä myy yksittäistä kohdetta tai projektia, vaan uskottavuutta. Myyntityön palkinto on tarjouspyyntö.

Tarjoustoiminnan ohjaus

Kun asiakas on lähettänyt tarjouspyynnön, se on otettava vastaan, ohjattava tarjouslaskentaohjelman kautta oikealle laskijalle ja varustettava sopivilla tunnistetiedoilla tulevaa raportointia ajatellen. Näille vaiheille työstetään juuri omalle yritykselle sopivat prosessit.

Yksittäisen tarjouksen laskenta

Kun tarjouspyyntö on otettu vastaan ja ohjattu laskijalle, on varmistettava, että asiakkaalle työstettävä ratkaisu täyttää asiakkaan tarpeet. Tarjous on laadittava niin, että asiakas ymmärtää, mitä hänelle tarjotaan, ja näkee, että se on hänelle sopiva. Tämän saavuttamiseksi käytettävän tarjouslaskentaohjelman on tuotettava läpinäkyvä ratkaisu ja yksikäsitteinen kustannusrakenne.

Myyntitoiminnan ohjaus

Millaisilla määrätietoisesti suunnitelluilla toimenpiteillä varmistetaan tilauksen saaminen sen jälkeen, kun tarjous on toimitettu asiakkaalle? Kuka kirjaa puhelut ja tapaamiset projektinohjausjärjestelmään, kuinka vastataan selvityspyyntöihin, miten hallitaan tarvittava dokumentaatio? Tätä kaikkea on ohjattava ja varmistettava, että asiakas uskoo hänelle tehtyyn ratkaisuehdotukseen ja tekee myönteisen periaatepäätöksen hankinnasta.

Tilauksen ohjaaminen tuotantoon

Lupaukset on annettu ja tilaus on saatu. On aika siirtää tilaus tuotantoon. Jos prosessin tämä vaihe hoidetaan huolimattomasti, on edelleen mahdollista epäonnistua lupausten täyttämisessä. Sen vuoksi tuotantoon siirtämisen prosessin täytyy olla niin sujuva, virheetön ja läpinäkyvä, ettei epäonnistumisia tule.

Projektin hallinta

Kaiken pitäisi olla valmista, ja työt voidaan aloittaa. Ennen aloittamista täytyy kuitenkin varmistaa, että yrityksen projektinohjausohjelmaan kirjatut toimet tulevat tehtyä. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi projektiorganisaation muodostaminen, materiaalilogistiikan organisointi, aikatauluttaminen ja riskienhallinta.

Hankintatoiminta

Kuinka voidaan projektin käynnistyessä olla varmoja, että kaikki projektin tarvitsemat materiaalit on tilattu, ja että ne myös saapuvat työmaalle ajallaan? Älykkäästi toteutettu hankintatoimen ohjaus varmistaa, että projektin työt eivät keskeydy tai kustannukset karkaa käsistä.

Työsuoritteiden hallinta

Jokainen toimenpide projektin elinkaaren aikana on työsuorite. Ensimmäinen askel työsuoritteiden hallinnassa on niiden tunnistaminen: mitä toimenpiteitä eli työsuoritteita käsillä oleva toimituskokonaisuus edellyttää. Tämän jälkeen on määriteltävä, mitä materiaaleja, osaamista ja työkaluja tunnistettuihin työsuoritteisiin tarvitaan. Vasta, kun työn suorittamisen ehdot on varmistettu, varsinainen työ voi alkaa.

Resurssien hallinta

Sopimus on allekirjoitettu ja lupaukset annettu. Millaisilla resursseilla yritys lunastaa lupauksensa? Resursseja ovat työtä suorittavat henkilöt, viranomaiset ja asiakkaan edustajat. Resursseja ovat myös työkalut. Millaisia työkaluja yrityksellä itsellään on käytössä, millaisia on saatavilla ulkopuolisilta kumppaneilta? Kertooko projektinhallintaohjelmisto, milloin eri resurssit ovat käytettävissä? Kaikki tämä vaatii hyvää suunnittelua ja hallintaa.

Keikkatoiminta, ennakoiva huollon ja kunnossapidon hallinta

Kun urakka on tehty ja luovutettu tyytyväiselle asiakkaalle, huolto ja kunnossapitotoiminta on luonteva tapa jatkaa yhteistyötä. Yritys, joka on vastannut esimerkiksi laitteen asennuksesta, tietää parhaiten, mitä asiakkaalle on toimitettu ja siten myös, miten toimitettu laite pidetään toimintakuntoisena. Yritys on siis etulyöntiasemassa, kun asiakas lähtee valitsemaan huollon ja kunnossapidon palveluntarjoajaa.

Kustannusten kanavointi laskutukseen

Kun työ on suoritettu, on laskuttamisen aika. Mitkä ovat sopimuksen mukaiset laskuttamisen periaatteet? Mitkä asiat laskutetaan maksuerillä, mitkä sovituilla yksikköhinnoilla taikka kaavoilla? Yleensä isoilla yrityksillä on oma taloushallinnon ohjausjärjestelmä. Tällöin BSM lähettää laskutusohjeen sille, jolloin varsinainen lasku lähtee yrityksen omasta ERP-järjestelmästä.

Dokumenttien hallinta

Nykyaikaisessa liiketoiminnassa dokumentteja syntyy paljon: palaverimuistiot, ohjeistukset, suunnitelmat, teknisten ratkaisuiden määritelmät ja niin edelleen. Tällaisia tiedostoja on helppo tallentaa dokumentinhallintajärjestelmään, mutta niitä voi olla hankala löytää sieltä. BSM nostaa projektin dokumentit esiin siellä, mihin ne kuuluvat, eikä niiden etsimiseen tarvitse käyttää ylimääräistä aikaa.

BSM pähkinänkuoressa

CRM
CRM
Tarjouslaskenta
Tarjouslaskenta
Myynti
Myynti
Markkinointi
Markkinointi
Asiakaspalaute
Asiakaspalaute
Tuotteet
Tuotteet
Palvelut
Palvelut
Kumppanit
Kumppanit
Hinnastot
Hinnastot
Sopimukset
Sopimukset
Projektihallinta
Projektihallinta
Keikkatoiminta
Keikkatoiminta
Huoltotoiminta
Huoltotoiminta
Ennakoiva kunnossapito
Ennakoiva kunnossapito
Dokumentit
Dokumentit
Kohteet
Kohteet
Osaamiset
Osaamiset
HR
HR
Työkalut
Työkalut
Varastot
Varastot
Hankinta
Hankinta
Tuntikirjaus
Tuntikirjaus
Laskutus
Laskutus
Myyntireskontra
Myyntireskontra
Laadunhallinta
Laadunhallinta
Ostoreskontra
Ostoreskontra
TES-tulkkaus
TES-tulkkaus
Palkanlaskenta
Palkanlaskenta
Kirjanpito
Kirjanpito
Jälkilaskenta
Jälkilaskenta

Kysymyksiä? Ota yhteyttä, me vastaamme!

Projektipäällikkö käyttää puhelinta ja projektinhallintaohjelmaa

Soita meille

020 743 2650
Keskus

020 743 2655
Tekninen tuki

Projektipäällikkö käyttää tablettia ja projektinhallintajärjestelmää

Lähetä sähköposti

info@mercus.net
Keskus

helpdesk@mercus.net
Tekninen tuki