Laskelmasta projektirakenteen muodostaminen ja sen aikatauluttaminen

Viime kerralla näit, miten Broker Estimaten laskentatoiminnallisuus on tuotu osaksi Broker Site Manageria. Kun laskenta valmistuu, ja sen sisältö on projektiohjauskelpoista, sen siirtäminen projektirakenteeksi Broker Site Manageriin on vaivatonta. Tämän jälkeen aikatauluttaminen ja resursointi projektille on helppoa Broker Site Managerin reaaliaikaisen resurssitarvekuvauksen avulla.

Oheisella videolla Matias Kalkkila näyttää, kuinka laskennan siirtäminen projektirakenteeksi ja sen aikatauluttaminen tapahtuu Broker Site Managerissa.

Muuta luettavaa


2021