Kuinka Suomi nousee edessä olevasta lamasta?

Koronatunnelin päässä siintää valoa, kun liikkumisen rajoituksia ruvetaan vähitellen purkamaan. Mutta silti on jo nyt selvää, että edessä oleva lama on syvempi ja karumpi kuin vuosikymmeniin. 90-luvun lamasta tämä eroaa siinä, että ahdinko ei johdu talouden epäterveistä rakenteista, vaan ulkoisesta tekijästä. Toisaalta meillä ei ole Nokiaa toipumisen veturina. Sen sijaan, onneksi, meillä on tuhansia terveitä yrityksiä, joiden kyky innovoida ei ole kadonnut koronamyrskyn silmässä mihinkään.

Mutta vaikka meillä on kyky innovoida, onko meillä siihen riittävästi halua? Kuinka talouselämän rakenteet tukevat innovointia? Eräs rakenteellinen este innovaatioiden synnylle ovat ikävä kyllä työehtosopimukset. Ne ovat tuoneet paljon hyviä ja vakauttavia elementtejä suomalaiseen työmarkkinakenttään, mutta tällä hetkellä niiden negatiiviset vaikutukset uhkaavat kasvaa liian suuriksi. Esimerkiksi Mercusta lähellä olevilla toimialoilla työehtosopimukset määrittävät, kuinka paljon tietty asennustyö kestää tai kuinka paljon asentaja on oikeutettu saamaan toimenpiteestä korvausta. Piste.

Miksi kukaan haluaisi käyttää luovuuttaan ja ideointikykyään uuden ja tehokkaamman työmenetelmän kehittämiseen, kun työn kesto on työehtosopimuksessa määritelty? Ja kuitenkin on selvää, että juuri kentällä työtään tekevä ammattilainen on avainroolissa työnsä innovoinnin suhteen. Hän on paras asiantuntija keksimään ja kehittämään uutta, jos hänellä vain on siihen lupa ja kannustimet kunnossa.

Innovaatiot nostavat työn jalostusarvoa, kasvattavat tuottavuutta ja lisäävät kilpailukykyä. Ja kun kilpailukyky on kunnossa, myös investoinnit alkavat löytää tiensä yrityksiin. Siis: aloitetaan nousu lamasta jo nyt, ennen kuin se on kunnolla alkanutkaan. Ja tehdään se poistamalla kaikki esteet, jotka vähentävät yritysten ja niiden työntekijöiden kiinnostusta ja intoa innovoida. Kekseliäisyyttään hyödyntävä työntekijä on tyytyväinen työntekijä, ja tyytyväinen työntekijä on tuottavin työntekijä. Järjestetään siis luovuudelle tilaa mellastaa!

Innovaatioterveisin, Mercus

Muuta luettavaa


2021