Ilman luottamusta ei ole mitään

Yritysten ja kuluttajien toiminta markkinataloudessa perustuu luottamukseen. Jokaisen sopimuksen arvo nojaa luottamuksen, ja rahan arvo samoin. Pörssi- ja valuuttakurssit ovat luottamuksen mittareita – niillä mitataan uskoa yrityksen kasvukykyyn tai valuutan takana olevan valtion kehitysmahdollisuuksiin. Luottamus, tai oikeastaan luottamuksen puute on tällä hetkellä paljon vakavampi seuraus koronakriisistä kuin itse tauti. Kun tulevaisuuteen ei uskalleta sijoittaa, talous taantuu.

Onko luottamuksen menettäminen koronan vuoksi mielekästä? Pelkääkö päätöksiä karttava yritysjohtaja itsensä ja läheistensä puolesta, vai johtamansa yrityksen puolesta? Kaksi kysymystä vaatii kaksi vastausta.

1, Jokaisella on oikeus olla huolissaan itsestään ja läheisistään, myös johtajalla. Tähän huoleen voi reagoida noudattamalla terveysviranomaisten ohjeita ja pitämällä kätensä puhtaana. Läheisilleen voi myös muistaa kertoa, kuinka tärkeitä he ovat. Tämä riittää.

2, Yrityksen tilasta huolehtiminen on myös oikeutettua, etenkin jos koronapandemia on heikentänyt yrityksen liikevaihtoa ja kannattavuutta. Tähän huoleen reagoiminen on kuitenkin monisyisempää kuin perheestä huolehtiminen, ja siksi johtajan onkin nyt tehtävä sitä, mitä tekemään hänet on asetettu. Hänen on johdettava. Jatkokysymys: onko nähtävissä, että koronakriisi hellittää jossain vaiheessa? Ja nyt ollaankin siinä, mistä aloitimme, eli luottamuksessa.

Jos yrityksessä luotetaan siihen, että koronan uhka väistyy, ja taivas jälleen kirkastuu, niin mitä nyt on tehtävä? Tarkempi vastaus riippuu yrityksen liiketoiminnan luonteesta, mutta yleisesti ottaen vastauksia on vain yksi. Nyt on investoitava. Nyt on varauduttava siihen, että tilanteen palatessa normaaliksi yritys on iskukykyinen ja valmiina kantamaan vastuunsa yhteiskunnan rattaiden pyörittämisestä – ja valmiina ottamaan haltuunsa osuutensa markkinoista. Sillä kun pyörät taas pyörähtävät, ne pyörähtävät lujaa, ja siihen valmistautuneet ovat seuraavan kisan voittajia. Juuri nyt on aika hioa prosessi kuntoon, nostaa jalostusastetta, parantaa jakeluverkostoa, kirkastaa palvelumuotoilua ja terävöittää asiakaskokemusta. Ja kaikki tämä on tehtävä nyt, eikä elokuussa. Menestys mitataan nyt luottamuksen määrällä. Se, joka luottaa eniten, voittaa eniten.

Luottamuksella, Mercus.

Muuta luettavaa


2021