Läpinäkyvä tiedonsaanti parantaa kiinteistöjen hyvinvointia

Alkuvuoden hätkähdyttävin kiinteistöalaa koskeva uutinen oli Kilpailu- ja kuluttajaviraston paljastama kartelli, jossa on viraston väitteiden mukaan ollut mukana sekä Isännöintiliitto että joukko alan johtavia yrityksiä. Ottamatta itse asiaan sen tarkemmin kantaa(i) on helppo todeta, että alalle on päässyt vuosikymmenien myötä syntymään käytäntöjä, jotka ovat olleet omiaan hämärtämään käsitystä kiinteistönpidon kustannuksista, niiden syntytavasta, yleisestä hintatasosta ja monista muista kuluihin vaikuttavista seikoista. Yksi keskustelun polttopisteeseen nousseista asioista on ollut isännöitsijäntodistuksen hinta, jolla isännöitsijät näyttävät tehneen paljon helppoa rahaa.

Helsingin Sanomat muistutti pääkirjoituksessaan taloyhtiöiden hallituksia niille kuuluvasta vastuusta. Lehti ilmaisi asian poikkeuksellisen kovasanaisesti näin: ”Jos [taloyhtiön hallituksen] puheenjohtaja on tyhmä tai laiska, isännöitsijä voi häärätä miten tahtoo.” Ja näinhän se tietenkin on, vaikka suurin osa isännöitsijöistä tekee varmasti työnsä hyvin ja vastuullisesti, olipa tilanne mikä tahansa.

Mutta miten parannettaisiin taloyhtiöiden mahdollisuuksia pysyä paremmin selvillä yhtiön tilaamien palveluiden hinnoista ja niiden suhteesta alan yleisen hintatasoon? Kiinteistöliitto uutisoi vastikään, että sen jäsenmäärä ylitti jo 30 000. Määrä on suuri, mutta kun Suomen asunto-osakeyhtiöiden kokonaismäärä on 90 000, niin kirittävää on vielä. Eräs Kiinteistöliiton tärkeimmistä tehtävistä on tiedon kerääminen, tuottaminen ja jakaminen sen jäsenyhtiöille. Eikä tämäkään vielä riitä, vaan tiedon saatavuus on tehtävä niin helpoksi, että se laiskinkin hallituksen puheenjohtaja saa tarvittavat tiedot eteensä ja myös ymmärtää, mistä on kyse.

”Taloyhtiöissä on tarvetta tiedolle, ja tämä korostuu kiinteistön tullessa peruskorjausikään sekä maailman muuttuessa. Lainsäädännön muutokset, tekninen kehitys ja digitalisaatio, talojen ja asukkaiden ikääntyminen sekä palvelujen kehitys tuovat tarvetta taloyhtiöissä päivittää omaa osaamista ja tietoja”, sanoo Kiinteistöliiton yhteysjohtaja Timo Tossavainen liiton verkkosivuilla.

Tiedon saatavuuden ja ymmärrettävyyden paras tae ovat toimivat tietojärjestelmät. Niiden tehtävä tänä päivänä on varmistaa, että esimerkiksi toimittajien hintavertailussa käytettävä tieto on aina ajantasaista, yhteismitallista ja siksi vertailukelpoista. Näin koko toimialan läpinäkyvyys sekä hinnoittelussa että toiminnan laadussa voidaan nostaa sille kuuluvalle tasolle. Kiinteistöjen ylläpidosta kuuluukin maksaa, sitä ei kukaan kiistä. Kysymys on vain siitä, että kustannukset kohdistuvat oikeisiin asioihin. Kun kiinteistöt voivat hyvin, myös asukkaat voivat hyvin.

(i) Lopullisen päätöksen kartelliepäilystä tekee markkinaoikeus.

Muuta luettavaa


2021