Etätyö, vapaus ja vastuu

Alkava syksy ei tuonut yksikäsitteistä selkeyttä eri yritysten etätyöohjeisiin. Monella alalla jatkuu epätietoisuus, ja ohjeita päivitetään viikko kerrallaan. Yritysten kannalta kyseessä on suuri, suorastaan perustavaa laatua oleva kysymys. Kiinteistöihin ja toimitiloihin on sidottu valtava määrä rahaa, joka näyttelee merkittävää roolia sekä taseessa että suoraan myös tuloslaskelmassa.

Ovatko investoinnit seiniin ja sähköjohtoihin muuttumassa tarpeettomiksi? Kuka lopulta maksaa toimitiloista syntyvät kulut?

Kun tekemisen kulttuuri työpaikoilla muuttuu, myös johtamisen on muututtava. HS Vision kolumnisti Matti Tyynysniemi kirjoittaa etätyöhön olennaisesti liittyvästä valinnanvapaudesta, joka lopulta määrittää kaikkein eniten työntekijän viihtyvyyttä ja samalla työtehoa.

Tyysniemi kirjoittaa: ”Hyvässä työsuhteessa työntekijä ja työnantaja pyrkivät yhdessä työntekijän ”kestävään kehitykseen”. Työntekijän halutaan suoriutuvan ja kehittyvän parhaansa mukaan, mutta niin, että tämä ei tapahdu lyhytnäköisesti jaksamisen ja elämän muiden tärkeiden asioiden kustannuksella.”

Työnantajan on Tyysniemen mukaan osattava olla puuttumatta työntekijän valintoihin toimisto- ja etätyön välillä, koska ihmiset ovat erilaisia. Hänen kanssaan on helppo olla tästä samaa mieltä. Kun työnohjaukseen on käytössä kattavat ja ketterät työkalut, jotka toimivat yhtä lailla maantieteestä riippumatta, voivat sekä esimies että työntekijä keskittyä siihen, mikä on kummankin ydintehtävä. Luova työntekijä on tehokas työntekijä, mutta luovuus ei kukoista kehyksissä ja lokeroissa.

Toki tämä vaatii työnantajan edustajalta, siis esimieheltä, kykyä kannustaa ja johtaa myös etätyötä tekeviä alaisiaan oikein. Ja samaan aikaan työntekijän on luotava tuloksellinen ja luottamusta kasvattava ilmapiiri, jossa hän avoimesti kertoo edistymisestään, mutta myös vaikeuksistaan, jos sellaisia ilmenee. Tällainen toiminta johtaa vähitellen esimies- ja alaisroolien muuttumiseen, koska molemmat kantavat itsenäisesti vastuuta omasta työstään. Ja molemmat kantavat yhdessä vastuuta koko yrityksen menestyksestä, koska siitä riippuu, että mielekästä työtä on myös tulevaisuudessa tarjolla. Riippumatta siitä, missä osoitteessa työtuoli sijaitsee.

Muuta luettavaa


2021