Business Intelligence. Kaikille.

Konsulttien rakastama termi Business Intelligence (BI) on tullut tutuksi suomalaisyrityksillekin viimeistään 1990-luvulta lähtien. Mitä kaikkea sillä on matkan varrella tarkoitettu?

Eri lähteiden mukaan BI voi sisältää esimerkiksi kilpailija-analyyseja, markkinatutkimusta, teknologiaseurantaa ja erilaisia benchmarking-prosesseja. Toisaalta BI:llä voidaan tarkoittaa yrityksen sisäisen, joko laadullisen tai määrällisen, tiedon keräämistä, analysointia ja jalostusta. Siis kyse on kohtalaisen laajasta aiheesta, ja kerättävää tietoa on paljon.

Entä mihin BI:tä tarvitaan? Strategiseen päätöksentekoon, kuuluu yleinen vastaus. Mutta yrityksissä strategiasta vastaa ylin johto. Tarvitseeko siis kenenkään muun välittää BI:stä yhtään mitään?

Kyllä. Tänä päivänä BI on jotain muuta kuin kolmekymmentä vuotta sitten, ja syyt tähän ovat ilmeiset. Me osaamme nykyään kerätä tietoa ja myös analysoida sitä aivan erilaisin menetelmin kuin viime vuosituhannella. Järjestelmällisesti kerätyn datan rinnalla voidaan hyödyntää lukemattomista eri lähteistä saatavaa open source -dataa, ja tieto voidaan koota selkeään graafiseen muotoon kenen tahansa luettavaksi ja tutkittavaksi.

Lisäksi yrityksen omista prosesseista voidaan tuottaa ja koota tietoa samaan tapaan, ja saada yhdellä silmäyksellä käsitys koko liiketoiminnan ja vaikkapa projektinohjauksen tehosta, suorituskyvystä ja suunnasta.

Tämä kaikki tarkoittaa, että Business Intelligence voi olla ja sen täytyy olla keskeinen osa minkä tahansa yrityksen ydintoimintoja. Ja vielä enemmän: se ei saa olla enää vain ylimmän yritysjohdon strateginen työkalu, vaan se on myös keskijohdon taktinen työkalu – väline jolla liiketoimintaa ohjataan oikeaan suuntaan projektin elinkaaren joka vaiheessa. Siksi Business Intelligence. Nyt.

Muuta luettavaa


2021