BIM-datan yhtenäistäminen etenee

Jos rakennuksen tietomalliin eri järjestelmillä tuotettava ja päivitettävä data ei ole yhtenäistä, sen hyödyt jäävät suunniteltua heikommiksi. Tämä on kansallisesti suuren mittakaavan ongelma, koska mallintamiseen ja tietomallisuunnitteluun käytetään tässä maassa valtavasti voimavaroja. Siksi on lupa odottaa, että BIM-dataa voitaisiin hyödyntää täysimääräisesti.

Käynnissä oleva YTV2020-hanke tähtää erityisesti BIM-datan tietosisältöjen yhtenäistämiseen, kun aiempi YTV2012 keskittyi enemmän grafiikkaan. Siksi YTV2020 on erityisen tärkeä koko kiinteistö- ja rakentamisalalle. Tällä hetkellä hanke etenee vaiheittain, ja Ympäristöministeriön rahoitus on saatu vaatimusten 14. osalle, joka käsittelee tietomallien hyödyntämistä rakennusvalvonnassa. Työ on jo käynnissä ja sen on tarkoitus valmistua alkusyksyyn mennessä.

Lisäksi toukokuun alussa (3.5.2021) julkaistiin koekäyttöä varten aineisto talotekniikan ja rakennesuunnittelun nimistöiksi. Se on saatu aikaan rakentamisalan talkoilla, ja työn innoittajana on ollut vahva tahto saada BIM-sisältöjen tietosisällöt vakioitua kansallisella tasolla. Aineisto on ladattavissa KIRAHubin sivuilta, ja aineiston käyttäjien palautetta hyödynnetään lopullisen YTV2020-materiaalin koostamisessa.

Yhtenäinen BIM-data parantaa rakennuskannan kunnossapidon tasoa kaikilla sen osa-alueilla. Broker Site Managerin kannalta tavoitteena on yhtenäinen prosessi, jossa BIM-datasta tuotetaan tietoa BSM:n tarjouslaskentaan, josta tieto siirtyy BSM-työnohjaukseen, josta data palaisi BSM:n kenttäohjauksen kautta takaisin yhteiseen BIM-tietovarastoon. Sieltä puolestaan olisi rajapinta kiinteistön elinkaaren aikaiseen kunnossapidonohjaukseen, josta BSM myös huolehtii.

Näin toimien kaikilla ylläpidon osapuolilla on jatkuvasti ajantasaisen tieto kiinteistön tilanteesta ja esimerkiksi tulevista huolto- ja korjaustarpeista. Samalla rikastuva data on osa kiinteistöjen arvonmuodostusta ja pääomaa, josta koko KIRA-alan tulee kantaa vastuu.

Muuta luettavaa


2021