Etätyön opit 2: Aika

Julkaisimme koronakriisin alussa videon kokemuksistamme etätyöstä, ja kuinka etätyö voi olla oikein johdettuna jopa tehokkaampaa kuin tavallinen toimistotyö. Julkaisu on saanut erittäin positiivisen vastaanoton. Mutta muutama asia jäi siinä käsittelemättä, sillä video uhkasi jo venyä liian pitkäksi.

Lyhyesti - ei ole oikein mitata työtä siitä, mistä päivä alkaa siihen, kun päivä päättyy. Todellisuudessa täytyisi pystyä mittaamaan mitä on saatu aikaiseksi käytetyssä ajassa.

Tästä aiheesta teimme uuden videon, jossa Valeri Tiik pohtii ajan olemusta ja jakaa sen kolmeen osaan. Lopulta kysymys on siitä, millaisella työkalulla ajan käyttöä suunnitellaan ja seurataan.

Muuta luettavaa


2021