05.02.2021

Ajattelutapa ja tarkka laskenta voivat muuttaa kaiken

Nykyään on tapana, että meillä pitäisi olla huono omatunto monenlaisista asioista. Juuri tällä hetkellä polttavin huonon omantunnon aiheuttaja on suhtautuminen kulkutauteihin: käyttääkö maskia vai ei, kannattaako rokottamista vai ei. Muita kestoaiheita ovat suhtautuminen kierrätykseen, lihansyöntiin tai hiilidioksidipäästöihin. Tai oikeastaan juuri hiili on se polttavin ilmastokysymys, koska asioita on helppo yksinkertaistaa.

Ympäristöministeriö julkaisi vuonna 2019 ohjeet rakentamisen vähähiilisyyden arviointiin. Ohjeet ovat kaikkea muuta kuin yksinkertaiset, eikä kovin moni konsultti tässä maassa tunnustaudu vielä hiililaskennan asiantuntijaksi. Ympäristöministeriö nimittäin opastaa laskemaan hiilen liikkeitä kahdesta suunnasta: paljonko rakentaminen vapauttaa hiiltä ilmakehään, ja paljonko se sitoo sitä.

Otetaanpa askel taaksepäin. Vielä vuosikymmen sitten oltiin erityisen huolissaan fossiilisista polttoaineista. Nyttemmin on ymmärretty, että kaikki ylimääräinen hiilidioksidi ilmakehässä lisää maapallon lämpenemistä, riippumatta siitä onko se peräisin V8-moottorista vai kuskin keuhkoista. Kyse onkin siitä, miten tehokkaasti hiilidioksidi kiertää ilmasta takaisin ja sitoutuu johonkin ei-kaasumaiseen olomuotoon. Fossiilien kehittyminen kestää vuosimiljoonia, mutta esimerkiksi puuhun hiiltä sitoutuu sitä mukaa kun puu kasvaa, ja sehän tekee sitä jatkuvasti. Syntyi käsite hiilinielu. Puun istuttaminen on ekoteko.

Nyt takaisin Ympäristöministeriön ohjeeseen. Siinä on esitelty kaksi tärkeää käsitettä: jo tutuksi tullut, syyllistävä hiilijalanjälki sekä uudempi, positiivinen hiilikädenjälki. Termi kuvastaa kaikkea hyvää, mitä taitava ihminen voi ympäristönsä hyväksi tehdä sen sijaan, että talloo ympäriinsä kuin kasakka-armeija.

Hiilikädenjäljen laskennassa huomioidaan esimerkiksi rakennusmateriaalin kierrätyksen kautta vältetyt hiilipäästöt, rakennuksessa tuotettu ylimääräinen uusiutuva energia sekä tärkeimpänä rakennusmateriaaleihin varastoitunut eloperäinen hiili. Näin laskemalla on saatu yllättäviä tuloksia: nykyisiä energiatehokkaita rakennusmenetelmiä ja esimerkiksi puurakenteita käyttämällä on voitu osoittaa, että jo 50 vuoden tarkastelujaksolla kestävästi toteutettu rakennus sitoo hiiltä enemmän kuin vapauttaa sitä! Tämä tarkoittaisi sitä, että talonrakentaja ei enää olekaan syyllinen ilmasto-ongelmiin, vaan hän on osa ratkaisua. Uuden kiinteistön rakentaminen ja ylläpito voivat olla ekoteko, kun kiinteistö itsessään toimii hiilivarastona. Näin mittavassa ajattelutavan muutoksessa on vielä pureksimista, mutta elementit ovat jo olemassa.

Entä kuinka tämä liittyy Mercus Softwareen? Sillä tavalla, että myös Mercus haluaa olla mukana edistämässä rakennusalan kestävää kehitystä, koska se on meidän kaikkien etu. Huolellinen suunnittelu ja tarkka, kaikki parametrit huomioon ottava laskenta tuottavat aina parhaan lopputuloksen, joka kantaa vuosikymmeniä eteenpäin.

Ajankohtaista

Mercuksen Kari kertoo Brokerin projektinohjauksen ominaisuuksista

28.10.2021

Projektinohjauksen neljätoista kivijalkaa

Projektijohtajat ovat rautaisia ammattilaisia. Kun heiltä kysyy, mitkä ovat projektinohjauksen tärkeimmät tukipilarit, he tietävät vastauksen. Vastaus perustuu heidän kokemukseensa, heidän työskentelymetodeihinsa ja heidän käytössään oleviin työkaluihin.

Robotti työssään

30.09.2021

Töitä on, missä tekijät?

Lähes kaikki taloudet mittarit näyttävät nyt kasvua. Työ- ja elinkeinoministeriön tuoreen tiedotteen mukaan mukaan Suomessa oli elokuussa peräti 155 300 avointa työpaikkaa, mikä on yli 56 tuhatta paikka enemmän kuin vuosi sitten. Tosin samaan aikaa tilastoissa on 281 000 työtöntä työnhakijaa, eli kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa.

Vanhan Fordin keula

23.09.2021

Etätyö, lähityö, mikätyö?

Mikä on suhteemme työn tekemisen paikkaan nyt ja tulevaisuudessa?

Työntekijä innovaatioiden äärellä

09.09.2021

Missä viipyvät innovaatiot?

Olemme nostaneet aiemminkin esille saman huolen, mutta ongelma tuntuu vain pahenevan: suomalaisyritykset eivät panosta riittävästi innovaatioihin. Asia on erittäin ajankohtainen juuri nyt, kun pandemian hetkeksi hidastama talouskehitys taas elpyy ja yritykset kiihdyttelevät vähitellen kohti kasvukaistaa.

Työntekijät analysoivat dataa

31.08.2021

Business Intelligence. Kaikille.

Konsulttien rakastama termi Business Intelligence (BI) on tullut tutuksi suomalaisyrityksillekin viimeistään 1990-luvulta lähtien. Mitä kaikkea sillä on matkan varrella tarkoitettu?

Työntekijä tekee etätoitä ulkona keinutuolissa istuen, kannettava tietokone ja puhelin sylissään

27.08.2021

Etätyö, vapaus ja vastuu

Alkava syksy ei tuonut yksikäsitteistä selkeyttä eri yritysten etätyöohjeisiin. Monella alalla jatkuu epätietoisuus, ja ohjeita päivitetään viikko kerrallaan. Yritysten kannalta kyseessä on suuri, suorastaan perustavaa laatua oleva kysymys. Kiinteistöihin ja toimitiloihin on sidottu valtava määrä rahaa, joka näyttelee merkittävää roolia sekä taseessa että suoraan myös tuloslaskelmassa.

Asentaja mittareineen jäähdytyslaitteiden äärellä

28.07.2021

Kiinteistönpito ja helteenhallinta

Nyt se ponnahtaa mieleen, jos ei aiemmin: tuliko kiinteistön jäähdytyslaitteisto huollettua keväällä? Valtionyhtiö Motiva muistutti kiinteistönomistajia ja huoltoyhtiöitä viimeksi kesäkuussa, mitä kaikkea jäähdytinlaitteiston ylläpitoon kuuluu. Toivottavasti kenellekään ei tule yllätyksenä, että monet laitehuollon säännölliset tehtävät ovat lakisääteisiä, eli niistä huolehtimista ei kannata jättää epämääräisten tarralappujen tai muiden katoavien muistutusten varaan.

Työmaalle valetaan betonia

14.07.2021

Lisää älyä betonin kuivattamiseen

Kun muu Suomi lomailee, rakennustyömailla painetaan hommia tavallista tiukempaa tahtia. Moni urakka ajoitetaan kesälle, ja vaikka mikään ei ole niin vaikeaa kuin säiden ennustaminen, on kesällä yleensä enemmän lämpöä ja vähemmän lunta kuin marraskuun ja maaliskuun välisenä aikana.

Katso kaikki artikkelit