down arrow
rakentaminen lvi urakointi sähkourakointi ja verkonrakennus tierakennus

Om oss

Mercus. Altitude Software

Mercurius var en romersk gud som skyddade handel och affärsvinst. Mercurius var riktigt populär i antikens Rom vilket bevisas av att han brukade avbildas på mynt. Han var vördad av den romerske kejsaren Julius Caesar som ansåg att Mercurius var skaparen av allt vackert.

Företagets logo föreställer Caius som symboliserar vikten av människans roll i teknikens värld. Mercus representerar frihet, trygghet och framgång. Därför heter vårt företag just "Mercus".

Successes
Finlands Starkaste Platina
Suomen Asiakastieto Oy
TARJOUSLASKENNAN UUDISTUS
Lemminkäinen Talotekniikka Oy

Tjänster

Hantering av försäljningsaktiviteter

+

Ofta räcker det inte med att veta alla försäljningsmöjligheter, de behöver även utvärderas. Sedan får man klart för sig vilka försäljningsaktiviteter och resurser man bör fokusera på. Om orderlistan är full och målen uppnådda kan försäljningsteamet pusta ut. Om så inte är fallet behöver man ta reda på vad som tar upp all tid och om man arbetar med rätt aktiviteter.

Försäljningsmöten är ingen plats för att diskutera saker som redan är avklarade. Här måste man arbeta med planering av kommande aktiviteter.

Jag vill veta mer, sänd mig gärna närmare information om hantering av försäljningsaktiviteter! Klicka

Hantering av anbudsaktiviteter

+

Idag räcker det inte längre med att hantera anbudsaktiviteter i en tabellfil någonstans på nätverksdisken. Det krävs ett mycket mer effektivt verktyg för att ta emot anbudsförfrågningar och besluta vad som lönar sig att avsätta tid för och vad som inte gör det.

Go/NoGo – vilka är orsakerna till att vi inte kan kalkylera ett anbud. Varje företag kan bestämma egna kriterier för att inte reagera på anbudsförfrågningar.

Om man däremot får chansen att verkligen visa sin kapacitet gör man sitt allra bästa.

Jag vill veta mer, sänd mig gärna närmare information om hantering av anbudsaktiviteter! Klicka

Budgetering

+

Ett företags överlevnad förutsätter order från kunder. Därför är budgetering den viktigaste arbetsetappen inom ett företags aktiviteter.

Vid budgetering används diverse offentligt tillgängliga uppgifter, branschregister, yrkesbeteckningar enligt kollektivavtal osv. Här möter man ett problem: hur vinner man en upphandling om alla kalkylerar med samma basuppgifter?

Vi är på väg till en tid där den som förbereder den bästa lösningen för kunden vinner upphandlingen. Med andra ord: trenden är att inkludera företagets interna sakkunskap i budgeteringen.

Jag vill veta mer, sänd mig gärna närmare information om budgetering! Klicka

Hantering av projektaktiviteter

+

I stort sett finns det två eventuella orsaker varför ett projekt misslyckas: antingen har man budgeterat fel eller så har man utfört fler arbeten under projektet än man har sålt till kunden. Sannolikt kan kunden inte debiteras för dessa arbeten.

Projektplanering och -ledning pågår tills arbetet på plats inleds. Sedan kommer en hel del information att växlas via memolappar, kalkyltabeller och e-postmeddelanden, till och med vid stora projekt.

Det är projektteamet som infriar försäljningsavdelningens löften. Teamets arbete avgör om förtroendet för företaget finns kvar när nästa upphandling blir aktuell.

Jag vill veta mer, sänd mig gärna närmare information om hantering av projektaktiviteter! Klicka

Hantering av underhålls- och reparationsarbeten

+

Ofta sköts reparationer inte av ägaren av utrustningen utan delegeras till en tjänsteleverantör. Det är en verksamhetsmodell där ägaren kontinuerligt utvärderar tjänsteleverantörernas förmåga att hålla utrustningen funktionell.

Vi har kommit till en tid då tjänsteleverantören inte får betalt för underhålls- eller reparationsarbeten utan snarare för felfri funktion av utrustningen. Så betalar man mindre vid funktionsfel hos utrustningen som avses i serviceavtalet eller vid arbetsstopp och mer om utrustningen fungerar som den ska.

Jag vill veta mer, sänd mig gärna närmare information om hantering av underhålls- och reparationsarbeten! Klicka