down arrow
rakentaminen lvi urakointi sähkourakointi ja verkonrakennus tierakennus

Om selskapet

Mercus. Altitude Software

Mercurius var en gammel romersk gud som beskyttet handel og forretnings fordeler. Mercurius var ganske populær in den Gamle Roma og det bekrefter et faktum at hans bilde ble brukt blant annet på gamle romerske pengesedler.

Han fikk også anerkjennelse av Romas keiseren Julius Caesar, som mente at Mercurius er skaperen av alle kunster. Det er grunnen at vårt selskap fikk navnet Mercus.

Selskapets logoen er Caius, som symboliserer verdigheten av menneskets rolle inni teknikken.

Mercus representerer per i dag frihet, trygghet og suksess.

Onnistumiset
Menestyjät 2019
Kauppalehti
Suomen Vahvimmat Platina
Suomen Asiakastieto Oy
TARJOUSLASKENNAN UUDISTUS
Lemminkäinen Talotekniikka Oy

Tilbud

Styring av salgsaktiviteter

+

Det er ikke tilstrekkelig i dag lenger at alle salgs potensialer er kjent, men de også ma vurderes og verdsettes. Etter det kommer det frem, hvor skal videre salgaktiviteter og ressurser fokuseres.

Når bestillingsliste er full og målene er oppfylt, kan salgsavdelingen trekke pusten. Hvis det skjer ikke, trenger team å vite nøyaktig, hva de bruker sin tid til og om man gjør riktige ting?

På salgsmøtet er det helt nytteløst å håndtere på nytt ting som allerede er gjort. På slike møter bør man heller planlegge fremtidige handlinger.

Ønsker å vite mer, send meg ytterligere informasjon og veiledning angående salgs/salgsledelse. Klikk her

Styring av budgivning

+

Det er ikke lenger tilstrekkelig at budgivning styres ved hjelp av nettverksstasjonens hjørne i Excel - regneark. Det trengs mye mer effektive verktøy for mottak av anbudsinnbydelser og for å kunne styre hva skal man bruke tid på og hva skal man ikke.

Go/NoGo - hva er årsakene til at vi ikke er i stand til å ta tilbudet i beregning? Hvert selskap kan identifiseres innenfor sine svakheter, slik at ingen anbud ikke blir stående ubesvart. Men hvis man faktisk har evne man kan vise til, bør man gjøre sitt beste og gi alt man kan.

Ønsker å vite mer, send meg ytterligere informasjon om anbudsstyring/styring av budgivning. Klikk her

Tilbudsberegning

+

Ofte bestilling fra kunde er ikke nok til å være forutsetning for selskapets overlevelse. Dermed viser det seg at tilbudsberegning er det viktigste operasjonsfasen inni selskapets virksomhet.

I tilbudsberegning er innført en rekke av offentlig tilgjengelig data, blant annet virksomhetens registre, arbeidslister for fagforeninger osv. For virksomheter er det et reelt problem: hvordan vinne et bud hvis alle bruker de samme beregningsdataene? Vi går inn i en tid hvor budet skal vinne den som setter sammen den beste løsningen for kunden.

Følgelig trenden er å bringe i sitt selskapet egen interne kompetanse i tilbudsberegningen.

Ønsker å vite mer, send meg ytterligere informasjon om tilbudsberegning. Klikk her

Styring av prosjektsaktiviteter

+

Tross alt, det er kun to grunner som fører til prosjekts mislykke: prosjektet har enten blitt feilaktig beregnet eller under prosjektet har blitt gjort med arbeid enn hva som ble solgt til kunden av arbeid. Og dette ekstraarbeidet er umulig til å fakturere kunden.

Systematisk og målrettet styring av prosjektet vil vare så lenge inntil arbeidet på arbeidsplassen vil begynne. Etter dette, selv store prosjekter vil håndteres på notatblokk papirlappen, excel - regneark og via e-post.

Prosjektgruppen er denne såkalt salgsavdelingens løftenes frelser. Utfallet er avhengig av resultat av gruppearbeid, om selskapet blir belønnet med nye anbudsinnbydelser eller ikke.

Ønsker å vite mer, send meg ytterligere informasjon om styring av prosjektsaktiviteter. Klikk her

Vedlikehold og service styring

+

Eieren av utstyret utfører ikke reparasjon arbeid selv men flytter det til en tjenesteleverandør. Med dette kommer en operativ prosedyre der eieren av utstyret måler kontinuerlig tjenesteleverandørenes evne til å holde utstyret i orden. Vi går inn i en tid der tjenesteyteren får ikke betalt for reparasjon og/eller vedlikeholdsarbeid men heller for riktig drift av utstyret og systemer.

Det vil si, hvis de etter tjenesteavtalen brukt enheter og/eller systemer svikter eller har funksjonsfeil, blir disse arbeid betalt mindre enn for disse som virker uten noe funksjonsfeil.

Ønsker å vite mer, send meg ytterligere informasjon om styring av vedlikeholdog service. Klikk her