Projektisalkun esittäminen BSM:ssä

Projektisalkun esittäminen BSM:ssa Toimialasta riippumatta projektisalkun hallinta on eräs yrityksen ydinprosesseista. Mitä kaikkea hyvä projektisalkun hallinta pitää sisällään, kuinka projektien etenemistä ja valmiusastetta tarkastellaan, ja mistä muodostuu kokonaiskuva projektien tilanteesta?

Alun perin projektipäivät 20 tapahtumassa esitetty video lyhennettynä

Muuta luettavaa


2021