Projektin johdon ajan hallinta projektilla

Projektin johdon ajan hallinta projektilla Projektille on varattava oikea määrä osaamista, ja niin että sitä on käytössä oikeaan aikaan. Tätä kutsutaan projektin resursoinniksi ja aikatauluttamiseksi. Mutta kuinka huolehditaan projektin tärkeimmän resurssin, eli projektipäällikön ajankäytön hallinnasta?

Alun perin projektipäivät 20 tapahtumassa esitetty video lyhennettynä

Muuta luettavaa


2021