Kestävän kasvun ohjelmaluonnos tarjoaa investointeja kiinteistöalalle

Suomen hallitus julkaisi vastikään luonnoksen siitä, mihin EU:n elpymismiljardit voitaisiin käyttää, sitten kun ne joskus tänne saadaan. Miljardeille on tietenkin monta ottajaa, ja suunnitelmaa hiotaan vielä. Lopullisen siunauksen rahojen käytölle antaa EU:n neuvosto ensi kesänä.

Tässä vaiheessa luonnos näyttää lupaavalta Suomen rakennetun ympäristön ja erityisesti kiinteistöalan kannalta. EU haluaa nähdä, että rahoitusta käytetään kestävän kasvun edistämiseen ja ilmastonmuutoksen ehkäisyyn, ja niissä tehtävissä kiinteistöala on avainasemassa. Rakennettu ympäristö tuottaa 38 prosenttia Suomen hiilipäästöistä ja sen osuus energiankulutuksesta on 42 prosenttia, joten investoimalla rakennuskannan energiatehokkuuden parantamiseen saadaan suoraan aikaan EU:n tavoitteiden mukaisia tuloksia. Erityisesti on hyvä huomata, että hallituksen suunnitelmassa nostetaan esiin yritysten merkittävä rooli tavoitteiden saavuttamisessa. Yritykset nähdään vetureina, joiden investointeja tukemalla tavoitteet voidaan saavuttaa tehokkaammin kuin pelkkiä veroinstrumentteja tai finanssipolitiikan keinoja käyttämällä.

Eräs yksittäinen kestävän kasvun työkalu ohjelmaluonnoksen mukaan on digitalisaatio ja datan täysipainoinen hyödyntäminen sähköisiä järjestelmiä käyttäen. Rakennusteollisuus RT kommentoikin hallituksen ohjelmaluonnosta tuoreeltaan todeten, että rakennetun ympäristön digitalisaatio näyttäisi lunnoksen mukaan olevan eräs tärkeimmistä elpymisrahojen käyttökohteista. RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell vaatii vielä tiedotteessaan, että ”Ohjelman jatkovalmisteluissa on huolehdittava siitä, että rahoitusta on tarjolla aidosti vaikuttaviin investointeihin, kuten yrityslähtöisten innovaatioiden edistämiseen.”

Myös Mercus Software allekirjoittaa tämän. Tehokkaan projektinohjausjärjestelmän käyttö on koko yrityksen liiketoiminnan kannalta kestävää kehitystä aidoimmillaan. Digitalisaation ja innovaatioiden aika projektinohjauksessa on nyt.

Muuta luettavaa


2021