down arrow
rakentaminen lvi urakointi sähkourakointi ja verkonrakennus tierakennus

Ettevõte

Mercus. Altitude Software

Mercurius oli vanarooma jumal, kes kaitses kaubandust ja ärilist kasu. Mercurius oli Vanas-Roomas üsna populaarne, mida näitab seegi, et tema pilti kasutati rahatähtedel. Temast pidas lugu ka Rooma keiser Julius Caesar, kelle arvates on Mercurius kõige kauni looja.

Meie ettevõtte logol on Caius, kes sümboliseerib inimese rolli olulisust tehnika keskel. Mercus esindab tänasel päeval vabadust, turvalisust ja edukust. Sellest tuleb meie ettevõtte nimi "Mercus".

Achievements
Menestyjät 2019
Kauppalehti
Suomen Vahvimmat Platina
Suomen Asiakastieto Oy
TARJOUSLASKENNAN UUDISTUS
Lemminkäinen Talotekniikka Oy

Pakutav

Broker Site Manager’i (BSM) abil saab ellu viia ettevõtte põhitegevusi. BSM asub pilves ja on veebilehitsejaga kasutatav ning operatsioonisüsteemist sõltumatu.

Järgnevalt on näidatud põhitegevuse elukaar ja BSM’i pakutav lahendus.

Võimaluste tuvastamine

Ettevõtte tegutsemise eeldusteks on enda tugevuste äratundmine, et näha turul nišši, kus võiks sellest kasu lõigata. Peaeesmärk on kindlustada ettevõtte tegevuse jätkusuutlikkus üha tugevnevas konkurentsis.

Kui äritegemise võimalus on tuvastatud, siis see salvestatakse BSM’is ja sellele arvutatakse rahaline potentsiaal. Sellega luuakse põhi sihipärasele ja planeeritud müügitegevustele.

Soovite rohkem teavet võimaluste tuvastamise kohta?

Kliendisuhete saavutamine ja haldus

Kui potentsiaalsed müügivõimalused on tuvastatud, siis peaksid eeldatavad kliendid jääma uskuma meie võimesse täita nende vajadused. Klient väljendab pakkumiskutse saatmisega usku ettevõtte oskustesse.

Kliendistaatuse saavutamise eeldus on selles etapis eesmärgikindel müügitöö. Ettevõte ei müü veel üksikuid projekte või lahendusi, vaid usaldusväärsust. Müügitöö edu algab pakkumiskutsete saamisega.

Soovite rohkem teavet kliendisuhete saavutamisest ja haldamisest?

Pakkumistegevuste juhtimine

Kui kliendilt on saadud pakkumiskutse, tuleb see võtta vastu ja suunata õigele eelarvestajale. Lisada alginfole asjakohane teave, et saada tulevikus pakkumiste analüüsi aruannetest infot. Nende sammude jaoks töötatakse välja oma ettevõttele sobivad protsessid.

Soovite rohkem teavet pakkumitegevuse juhtimisest?

Pakkumise arvutamine

Kui pakkumiskutse on vastu võetud ja suunatud eelarvestajale, on vaja tagada, et kliendile tehtud lahend täidaks tema vajadused. Pakkumine on vaja teha nii, et klient mõistaks talle pakutavat ja näeks, et see lahend on sobiv. Selle saavutamiseks peab arvutusprogramm andma läbipaistva ja üheselt mõistetava kulustruktuuri.

Soovite rohkem teavet eelarvestamisest?

Müügiprotsessi haldamine

MMilline on müügimeeskond ja millised osapooled on kaasatud tellimuse “kojutoomise” protsessi?

Millised on sihipäraselt kavandatud meetmed, et tagada tellimuse saavutamine pärast seda, kui kliendile on pakkumine saadetud? Kes kannab hoolt kõnede ja kohtumiste eest, kuidas vastata päringutele, kuidas hallatakse nõutud dokumentatsiooni? Kõik see peab olema juhitud, tagamaks et klient usuks temale suunatud lahendusse ja selle põhjal teeks positiivse investeerimisotsuse.

Soovite rohkem teavet müügiprotsessi haldamisest?

Lepingute moodustamine ja haldamine

Pärast tellimuse saamist on aeg koostada leping. Kui seda protsessi ei juhita korralikult, võib klient lepingust loobuda.

Leping on aluseks arveldamise põhimõtetele ja lubaduste ning kohustuste täitmisele. Lepingu dokumendid peavad olema avalikud kõikidele osapooltele kogu lepinguperioodi jooksul.

Hoolikalt koostatud ja allkirjastatud leping on kogu koostöö kõige olulisem dokument.

Soovite rohkem teavet lepingute moodustamisest ja haldamisest?

Ressursside haldamine

Leping on allkirjastatud ja kliendile on antud lubadused. Milliseid vahendeid kasutab ettevõte antud lubaduste täitmiseks? Ressursiks võivad olla inimesed (oma töötajad ja alltöövõtjad), ametiasutuste- ja kliendi esindajad. Ressursiks võivad olla tööriistad. Millised tööriistad on firmal endal kasutada, millised on saadaval koostööpartneritelt? Ja millal erinevad ressursid on kasutatavad? Kõik see nõuab head planeerimist ja haldamist.

Soovite rohkem teavet ressursside haldamisest?

Projektide haldamine

Kui eeltööd on tehtud, võib alustada teostamisega. Enne alustamist on vaja veenduda, et ettevõtte eelnevad tööprotsessi toimingud on tehtud. Sellised tegevused hõlmavad järgmist:

  • Milline on projektiorganisatsioon?
  • Kuidas on korraldatud materjalide logistika?
  • Millised on projekti mõjutavad seadusandlikud nõuded ning kuidas neid hallatakse?
  • Milline on sertifitseerimissüsteem?
  • Kuidas projekt jagatakse ajastatud töölõikudeks?
  • Kuidas kohanduda partnerite ajagraafikutega?
  • Kes vastutab tarne eest ja millises ulatuses?
  • Milline on projekti riskianalüüs ja kuidas sellega arvestatakse?

Soovite rohkem teavet projektie haldamise kohta?

Tööülesannete haldamine

Kõik toimingud projekti elukaare jooksul on tööülesanded. Projektijuhtimiskoosolek on tööülesanne, töö vastuvõtmine on tööülesanne ning torude paigaldamine või kaabli vedamine on samuti tööülesanne.

Esimene samm tööülesannete haldamisel on nende tuvastamine: millised meetmeid minu vastutusel olev tööülesanne sisaldab.

Järgnevalt on vaja teha kindlaks, millised materjalid, oskused ja töövahendid on vajalikud määratud toimingute jaoks. Ressursside saadavus seab piire ajagraafikute osas. Millal saadakse vajalikud materjalid tööplatsile, millal on vajalikud spetsialistid ja tööriistad kasutatavad?

Alles siis, kui tööülesande täitmise tingimused on kinnitatud, võib tegelik töö alata. Välitööde tegija näeb BSM’i mobiilsüsteemis, millised ülesanded on temale määratud tänaseks päevaks, homseks jne. Süsteemi kaudu teatakse, kus ja millega inimene tegeleb, millal on ta töö alustanud ja millal on ta selle lõpetanud.

Informatsioon on kõigile kokkulepitud osapooltele nähtav.

Soovite rohkem teavet tööülesannete haldamisest?

Tegelike omakulude haldamine

Tööülesande sisu annab arvestuse sellest, milliseid ressursse ja kui palju on tarvis, et töö saaks graafiku järgi tehtud.

Tulemuskirjelduses on näha, milliseid ressursse ja kui palju aega on kasutatud tegelikult töö tegemiseks. Tulemuste kirjeldamist lihtsustavad mitmesugused automaatsed meetodid. Näiteks tundide määramine on automaatiseeritud.

Soovite rohkem teavet tegelike omakulude haldamisest?

Kulude akteerimiste haldus

Pärast tööülesande lõpetamist järgneb arveldamine. Millised on lepingujärgsed arvelduspõhimõtted? Milliseid asju arveldatakse osamaksetena ja millised on kokkulepitud ühikuhindadega?

Süsteemis on võimalik automaatselt kulude põhjal moodustada arveldusse minevad ühikud.

Tavaliselt on suurtel ettevõtetel oma finantsjuhtimissüsteem. Sel juhul saadab BSM ettevalmistatud arveldusinfo ettevõtte ERP-süsteemile.

Soovite rohkem teavet kulude akteerimiste haldamisest?

Hooldustööde ja korrashoiutoimingute juhtimine

Kui tööülesanded on tehtud ja antud üle rahulolevale kliendile, on hooldus ja korrashoid loomulik viis koostöö jätkamiseks. Ettevõte, mis on vastutav näiteks seadme paigaldamise eest, teab kõige paremini seda, mis on kliendile tarnitud ning ka seda, kuidas seadet töökorras hoida saab. Seega on tarninud ettevõte juhtpositsioonil, kui klient hakkab valima hooldus- ja korrashoiuteenuse pakkujat.

Mobiilsüsteemid aitavad leida õige hooldusobjekti ja juhendavad, mida ja millal peaks tegema.

Tulevikusuund on see, et hooldus- ja korrashoiuga seotud ettevõte saab tasu funktsioneeriva seadmestikku eest, mitte remondikordade eest.

Soovite rohkem teavet hooldustööde ja korrashoiutoimingute haldamisest?

Dokumentide haldamine

Tänapäeva äritegevuses tekib palju erinevaid dokumente: koosolekute protokollid ja memod, juhised, plaanid, tehniliste lahenduste määratlused, ehituspäevikud, KTA jms. Faile saab hõlpsasti salvestada igas dokumendihaldussüsteemis, kuid dokumentide leidmisega võib tekkida raskusi.

BSM tõstab projekti dokumendid esile sinna, kuhu need kuuluvad ja nende otsimiseks pole vaja kulutada ülearust aega.

Soovite rohkem teavet dokumentide haldamisest?