Projektinhallinta ja työnohjaus

Harva asia vaikuttaa niin suoraan projektin onnistuneeseen läpivientiin ja aikataulussa pysymiseen kuin järjestelmällisesti ja oikein hoidettu työnohjaus. Onnistumiseen tarvitaan kaksi tekijää:

  1. Ammattitaitoinen projektipäällikkö
  2. Hyvät työnohjauksen työkalut

Työnohjauksen keskiössä on operatiivinen tehtävien hallinta, johon kuuluu työsuoritteiden sekä niihin tarvittavien materiaalien, osaajien ja työkalujen määrittäminen. Myös työn tekemiseen tarvittavien resurssien ohjauksella on iso rooli.

Uusimpia teknologioita hyödyntävä tietojärjestelmä huolehtii siitä, että asianosaiset saavat tiedon projektin ja sen osien etenemisestä reaaliaikaisesti.

Hyvin hoidettu työnohjaus varmistaa, että projekti pysyy budjetissa ja valmistuu aikataulussa.

Ota yhteyttä